Praktisch

Aanmelding en eerste kennismaking

Aanmelden kan door telefonisch of per email contact op te nemen. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar heb je een verwijzing van jouw huisarts nodig.

Na de aanmelding kan er zo nodig een vrijblijvend gesprek van 20-30 minuten geboden worden, om nader kennis te maken en meer informatie te geven over de behandeling en praktische zaken als kosten en vergoeding.

Locatie

Wij bieden behandeling aan huis of wandeltherapie. Zo nodig kunnen wij gebruik maken van een ruimte voor behandelgesprekken.

Vergoeding

Behandeling bij Psychologiepraktijk Vief valt onder de Basis GGZ (kortdurende klachtgerichte behandeling) en wordt daarmee vergoed vanuit de basisverzekering. Psychologiepraktijk Vief heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de factuur van de behandeling naar jou als cliënt gestuurd wordt. Je kunt deze factuur vervolgens indienen bij jouw zorgverzekeraar. Het eigen risico zal eerst worden aangesproken. Afhankelijk van jouw polis krijg je vervolgens 60 tot 100 % vergoed. Het gedeelte dat niet vergoed wordt, is de eigen bijdrage. In het eerste gesprek kan samen met je uitgezocht worden hoeveel je vergoed krijgt.

Tarieven

Vanaf 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem binnen de GGZ, te weten het Zorgprestatiemodel. Binnen dit zorgprestatiemodel is afgesproken dat alleen nog direct cliëntcontact geregistreerd wordt. De bijbehorende tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Een intake (diagnostiek) duurt meestal 60 minuten, waarbij een tarief van 183,44 hoort. Bij behandeling kunt u er vanuit gaan dat een sessie meestal ongeveer 45 minuten duurt, waarbij een tarief van 135,89 hoort. Als hier meer dan 15 minuten van afgeweken wordt, wijzigt het tarief. Alle indirecte tijd (dossiervoering, verslaglegging, brieven) zit in de tarieven inbegrepen.

Zie onderstaande tabel voor de tarieven.

Prestatiecode Setting Beroepscategorie Consulttype Tijdsduur Tarief (€)
CO0042 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek vanaf 5 minuten 39,98
CO0107 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling vanaf 5 minuten 31,48
CO0172 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek vanaf 15 minuten 68,88
CO0237 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling vanaf 15 minuten 56,19
CO0302 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek vanaf 30 minuten 114,20
CO0367 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling vanaf 30 minuten 95,67
CO0432 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek vanaf 45 minuten 159,70
CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling vanaf 45 minuten 135,89
CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek vanaf 60 minuten 183,44
CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling vanaf 60 minuten 161,46
CO0692 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek vanaf 75 minuten 223,48
CO0757 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling vanaf 75 minuten 198,72
CO0822 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek vanaf 90 minuten 274,01
CO0887 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling vanaf 90 minuten 242,76
CO0952 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek vanaf 120 minuten 380,13
CO1017 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling vanaf 120 minuten 346,41

Daarnaast kunnen er gesprekken worden aangeboden voor klachten die niet vanuit de basisverzekering vergoed worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een diagnose die niet door de verzekeraar vergoed wordt of wanneer u ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen. Het tarief van zo’n consult is 95 euro per sessie van ongeveer 45 minuten.

Bij het maken van afspraken zullen wij altijd proberen rekening te houden met uw wensen en mogelijkheden. Mocht het echter nodig zijn om de afspraak te annuleren of verzetten, dan dient de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer dit niet het geval is, zijn wij genoodzaakt hiervoor € 75 euro in rekening te brengen.

Uiteraard zullen wij u over bovenstaande in het eerste gesprek meer toelichting geven. Mocht u hier van tevoren meer informatie over willen, dan kunt u geheel vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben, dan wordt het op prijs gesteld als u deze in eerst instantie met ons bespreekt. Op het moment dat uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgepakt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging LVVP. Op de site van de LVVP kunt u meer informatie vinden over de klachtenregeling.