Praktisch

Aanmelding en eerste kennismaking

Aanmelden kan door telefonisch of per mail contact op te nemen, maar zal meestal via uw huisarts gedaan worden. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.
Na de aanmelding kan er zo nodig een vrijblijvend gesprek geboden worden (20-30 minuten), om nader kennis te maken en meer informatie te geven over de behandeling en praktische zaken als kosten en vergoeding.

Vergoeding

Behandeling bij Psychologiepraktijk Vief valt onder de Basis GGZ en wordt daarmee vergoed vanuit de basisverzekering. Psychologiepraktijk Vief heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de factuur van de behandeling naar u als cliënt gestuurd wordt. U kunt deze factuur vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent (naturapolis of restitutiepolis) krijgt u hiervan 60-100 % vergoed. In het eerste gesprek zal samen met u uitgezocht worden hoeveel u precies vergoed krijgt of kan samen de verzekeraar gebeld worden om dit na te vragen.

Tarieven

Houdt er allereerst rekening mee dat de kosten voor de Basis GGZ vallen binnen het wettelijk verplicht eigen risico. Dit eigen risico is voor 2021 vastgesteld op 385 euro.

Binnen de Basis GGZ wordt een indeling gemaakt in zorgpakketten, prestaties genoemd. Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten, wordt een inschatting gemaakt van de prestatie waaronder u komt te vallen, namelijk kort, middel, intensief of chronisch. De tarieven per prestatie zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (zie www.nza.nl) en voor 2021 zijn deze als volgt:

  • 18001 Kort (ongeveer 5 gesprekken): € 522,413 euro
  • 18002 Middel (ongeveer 8 gesprekken): € 885,01 euro
  • 18003 Intensief (ongeveer 12 gesprekken): € 1434,96 euro
  • 18004 Chronisch(ongeveer 12 gesprekken, laagfrequent): € 1380,49 euro
  • 18005 Onvolledig behandeltraject (max 2 gesprekken, afronding na intake): € 228,04 euro

Binnen deze prestaties wordt zowel directe als indirecte tijd geregistreerd. Per consult wordt uitgegaan van 45 minuten directe tijd (gesprek) en 15 minuten indirecte tijd (verslaglegging, administratie).

Daarnaast kunnen er afzonderlijke gesprekken worden aangeboden voor psychische klachten die niet vanuit de basisverzekering vergoed worden (198300 OVP, Niet-basispakket-zorg consult). Dat kan bijv. het geval zijn als er sprake is van een klacht of diagnose die niet door de verzekeraar vergoed wordt of wanneer u ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen. Het tarief van zo’n consult is 95 euro.

Bij het maken van afspraken zal ik altijd proberen rekening te houden met uw wensen en mogelijkheden. Mocht het echter nodig zijn om de afspraak te annuleren of verzetten, dan dient de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer dit niet het geval is, ben ik genoodzaakt hiervoor € 75 euro in rekening te brengen.

Uiteraard zal ik u over bovenstaande in het eerste gesprek meer toelichting geven. Mocht u hier van tevoren meer informatie over willen, dan kunt u geheel vrijblijvend telefonisch contact met mij opnemen.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben, dan wordt het op prijs gesteld als u deze in eerst instantie met mij bespreekt. Op het moment dat uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgepakt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging LVVP. Op de site van de LVVP kunt u meer informatie vinden over de klachtenregeling www.lvvp.info