Voor wie

Psychologiepraktijk Vief richt zich met name op volwassenen en ouderen (55+), waarbij mensen in een levensfase komen waarin het ouder worden steeds meer een rol gaat spelen.

Bij het ouder worden krijgen we vaak te maken met verlies op allerlei gebied. Daarbij kan gedacht worden aan mensen om je heen die wegvallen, maar ook aan kinderen die het huis uit gaan, een sociaal netwerk dat kleiner wordt, werk dat wegvalt of een steeds verder afnemende gezondheid. Hierdoor gaat in deze levensfase het zoeken naar betekenis en zingeving een steeds belangrijkere rol spelen.

Dit alles kan ervoor zorgen dat mensen in deze levensfase vast komen te zitten. Over het algemeen komen de meeste mensen daar zelf ook weer uit, ook al heeft dat soms even tijd nodig. Het kan echter ook zijn dat men psychische klachten ontwikkelt en wat hulp kan gebruiken, zodat met wat ondersteuning de eigen kracht weer teruggevonden wordt en men van daaruit zelf weer verder kan.

Voorbeelden 

Zingevingsproblematiek kan een thema zijn dat in deze levensfase leidt tot psychische klachten. Men kan in deze levensfase gedwongen worden om de manier waarop het leven altijd werd ingevuld of de levensdoelen die men altijd had, te moeten veranderen door de omstandigheden die het ouder worden met zich meebrengen (bijv. verlies werk, kinderen de deur uit).

Een ander voorbeeld van psychische klachten die kunnen ontstaan bij het ouder worden is wanneer zich angst- en/of stemmingsklachten ontwikkelen bij toenemende afhankelijkheid, omdat iemand zelf lichamelijk of cognitief beperkingen krijgt. Vooral voor mensen die altijd heel zelfstandig zijn geweest, kan dit zeer moeilijk zijn.

Verder kunnen mensen in een latere levensfase uiteraard ook psychische klachten, zoals depressie of angst, ontwikkelen zoals iedere andere volwassene. Echter hierbij kan het zijn dat deze klachten zich bij een ouder persoon op een iets andere manier uiten, waardoor ze minder snel herkend worden of een specifieke behandeling nodig hebben.

Ook kan gedacht worden aan traumatische ervaringen die iemand recent heeft doorgemaakt of de levendige herinneringen aan trauma’s in het verleden die op latere leeftijd steeds meer opkomen.

Daarnaast kan iemand te maken krijgen met ziektebeelden die vaak ontstaan op latere leeftijd (zoals de ziekte van Parkinson of een vorm van dementie), wat veel vergt van een persoon en zijn omgeving. Specifieke kennis van deze ziektebeelden is nodig om de psychische klachten die iemand hierbij ontwikkelt goed te kunnen begrijpen en behandelen.

Bovenstaande voorbeelden van klachten betreffen vaak niet alleen de persoon zelf, maar ook hun naaste omgeving. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld psychische klachten ontwikkelen doordat ze overbelast raken door de zorg voor hun naaste.

Verder is het zo dat ook (jong)volwassenen te maken kunnen krijgen met ziektes of omstandigheden die we vaak relateren aan het ouder worden, zoals verlies van partner, een jong-dementerende partner, of een chronische ziekte zoals de ziekte van Parkinson.

Uiteraard kunnen deze mensen ook terecht bij Psychologiepraktijk Vief.