Voor wie

Psychologiepraktijk Vief biedt kortdurende behandeling aan volwassenen en ouderen. Je kunt bij ons terecht met de volgende klachten:

– Angst- en spanningsklachten
– Stemmingsklachten
– Zingevingsproblematiek
– Verlieservaringen
– Traumaklachten
– Cognitieve klachten

Vanuit onze achtergrond hebben wij specifieke kennis en ervaring op het gebied van de ouder wordende mens. Daarmee zijn we gespecialiseerd in de latere levensfase en alles wat daarin gelinkt is, zoals mantelzorgers, zorgmedewerkers in de ouderenzorg en problematiek die samenhangt met deze levensfase.

Voor diagnostiek of behandeling bij AD(H)D, autisme of persoonlijkheidsproblematiek kun je niet bij ons terecht. Ook kunnen wij geen hulp bieden bij verslaving, psychotische stoornissen of suïcidaliteit.

55+

Als 55-plusser kun je te maken krijgen met veranderingen in het leven of tegenslagen waardoor je tijdelijk vast kunt lopen. Vanuit onze achtergrond hebben we specifieke kennis en ervaring in het bieden van hulp aan de ouder wordende mens en thema’s die daarbij passen. Denk bijvoorbeeld aan levensfaseproblematiek, verlieservaringen in brede zin, angst- en stemmingsklachten of cognitieve klachten.

Psychologiepraktijk Vief helpt jou om weer terug in je kracht te komen middels kortdurende behandeling. Daarbij is het altijd mogelijk om in overleg partner of kinderen bij de behandeling betrekken en houden we zo nodig korte lijnen met andere betrokken behandelaren.

Mantelzorger

Als mantelzorger krijg je veel voor je kiezen. Er zijn veel ballen om in de lucht te houden en het is daarbij vaak lastig om goed voor jezelf te blijven zorgen. Je kunt hierdoor spanningsklachten ervaren of stemmingsklachten krijgen. Ook heb je vaak te maken met rouw en verlies en kunnen er vragen ontstaan over zingeving. Daarnaast kunnen er binnen je persoonlijke situatie nog andere redenen zijn waardoor mentale klachten ontstaan, los van de zorg die je hebt voor je naaste.

Psychologiepraktijk Vief biedt behandeling voor je mentale klachten en ondersteuning in het vergroten van je veerkracht. We helpen je om weer terug in je kracht terug te komen, zodat je beter in staat bent om zorg te dragen voor jezelf en die persoon die belangrijk voor je is.

Zorgmedewerker ouderenzorg

Als zorgmedewerker lever je de beste zorg voor jouw cliënt. Dit is uitdagend, zeker met de vergrijzing in aantocht en veranderende werkprocessen. De toegenomen werkdruk kan voelbaar zijn. Als zorgmedewerker kun je tijdelijk vastlopen en mentale klachten gaan ervaren.

Daarnaast kan het zijn dat je kampt met mentale klachten die niet werkgerelateerd zijn, maar die wel drukken op je belastbaarheid en het je daarmee lastiger maken om je werk goed te doen. Denk bijvoorbeeld aan een moeilijke persoonlijke situatie of de eigenschap die we hebben als hulpverlener om goed voor de ander te zorgen en daarbij onszelf te vergeten.

Vanuit onze werkervaring in verzorgings- en verpleeghuizen hebben we de zorgwereld goed leren kennen. Psychologiepraktijk Vief wil jou als zorgmedewerker helpen om weer in jouw eigen kracht terug te komen en jouw zorghart weer vief te laten kloppen.