Over ons

 

Wij hebben elkaar leren kennen als collega’s binnen de ouderenzorg en jarenlang intensief samengewerkt. Hierdoor zijn we op professioneel vlak goed op elkaar ingespeeld en hebben we elkaar op persoonlijk vlak ook goed leren kennen. Al wandelend ontstond het idee om Psychologiepraktijk Vief samen verder leven in te blazen!

 

Vivianne

Van jongs af aan heb ik veel affiniteit met de ouder wordende mens gehad. Voor een belangrijk deel kwam dit voort uit de verhalen die mensen vertelden, waardoor ik een goed beeld kreeg van de persoon achter de ziekte. Ik vond het daarbij niet alleen intrigerend wat mensen meegemaakt hadden in hun leven, maar vooral ook de manier waarop ze omgingen met de dingen die op hun levenspad kwamen. Ik praatte daarom altijd graag met mijn oma en met de mensen waarbij ik werkte vanuit mijn bijbaantjes in de ouderenzorg (thuiszorg, restaurant verzorgingshuis).

In 1999 ben ik psychologie gaan studeren in Nijmegen, met als afstudeerrichting psychogerontologie. Na mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest in de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen, waar ik me als psycholoog bezig hield met diagnostiek en behandeling bij ouderen. Dit waren veelal mensen met dementie, waarbij vaak sprake is van stemmings- en gedragsproblemen. De begeleiding richt zich daarbij voor een belangrijk deel op het systeem rondom de client, zoals zorgteams en mantelzorgers.

Na mijn opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog heb ik me verder ontwikkeld en bekwaamd binnen de ouderenzorg, waarbij ik gewerkt hebt bij een zelfstandige behandeldienst die gespecialiseerd is in de chronisch complexe ouderenzorg.

Daarnaast heb ik tijdens de GZ-opleiding werkervaring opgedaan binnen de GGZ Ouderenzorg en de afdeling Medische Psychologie in het ziekenhuis.

Naast het werken voor een werkgever, ben ik in 2018 gestart met mijn eigen praktijk, Psychologiepraktijk Vief, waarbij ik me richt op het bieden van individuele behandeling bij volwassenen en ouderen.

In 2021 heb ik ervoor gekozen om een switch te maken van de ouderenzorg naar de volwassenenzorg, omdat ik op zoek was naar verder uitdaging en professionele ontwikkeling. Naast mijn eigen praktijk werk ik nu ook als regiebehandelaar binnen een GGZ-instelling die kortdurende behandeling biedt aan volwassenen vanuit de basis GGZ, waarbij de mens centraal staat en het gedachtegoed van de positieve gezondheid een belangrijk speerpunt is.

De laatste jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in Acceptance en Commitment Therapie, ook wel derde generatie Cognitieve Gedragstherapie genoemd. Ik zie deze behandelvorm als een soort levensvisie en merk dat deze manier van denken niet alleen goed aansluit bij cliënten en de thema’s waarmee ze te maken krijgen, maar ook mijzelf richting geeft voor hoe ik in het leven wil staan.

GZ-Psycholoog BIG-geregistreerd (BIG nr. 59916298525)
Lid van de landelijke beroepsvereniging LVVP en in het bezit van een kwaliteitsstatuut.
KvK: Vief Praktijk voor Psychologie (nr. 71920064)
AGB-code persoonlijk: 94016794
AGB-code praktijk: 94064120

 

Victorine

Mijn steentje bijdragen in het samen toewerken naar datgene dat waardevol en van betekenis is voor de cliënt, is een van mijn grote drijfveren. Het motto ‘samen is niet alleen’ kenmerkt mijn kijk op het leven en het werk. Iedereen heeft in zijn of haar leven wel eens een ander nodig om samen in kaart te brengen wat er speelt en wat nodig is om weer in iemands kracht te komen. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.
Sinds mijn opleiding Gezondheidswetenschappen te Maastricht ben ik werkzaam als psycholoog binnen verscheidene zorgorganisaties in de ouderenzorg. In 2020 ben ik mij verder gaan bekwamen als GZ-psycholoog. Tijdens deze opleiding kwam ik naast de ouderenzorg in het verpleeghuis ook in aanraking met eerstelijnszorg binnen een psychologenpraktijk. Verschillende technieken, waaronder de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en cognitieve gedragstherapie (CGT), pas ik toe in de behandeling. Tijdens de opleiding groeide mijn wens om na de opleiding zowel werkzaam te blijven in de ouderenzorg als in de eerste lijn. In contact met Vivianne ontstond gaandeweg het idee om samen psychologiepraktijk Vief, die Vivianne een aantal jaren geleden is gestart, samen voort te zetten. Ik kijk er naar uit om met u kennis te maken binnen onze praktijk!

GZ-psycholoog BIG-geregistreerd (BIG nr. 49931148125)
Lid van de landelijke beroepsvereniging LVVP en in het bezit van een kwaliteitsstatuut.
KvK: V.M.M. Brand (nr. 87044641)
AGB-code persoonlijk: 94111686
AGB-code praktijk: 94067082