Welkom bij Psychologiepraktijk Vief!

Op deze website vind u de nodige informatie over wat behandeling bij psychologiepraktijk Vief inhoudt.

Bij vragen mag u uiteraard altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

Definities

1.Vief 2. Psychogerontologie
Kracht en lust tot leven bezittend.
Nog levendig voor zijn of haar leeftijd.
“Oh, die is nog zo vief!”
Het normale geestelijke verouderingsproces.
Betreft onder andere mentale mogelijkheden, zingeving en
zelfbeschikking.

Visie

Niet alleen de levensverwachting neemt steeds meer toe, maar ook blijven mensen steeds langer vitaal en actief. Dit betekent dat de levensfase waarin we te maken krijgen met het ouder worden steeds langer duurt en andere vormen aanneemt. Psychologiepraktijk Vief hoopt er een positieve bijdrage aan te kunnen leveren deze levensfase zo prettig mogelijk te laten zijn.

Daarnaast is het beleid van de overheid er steeds meer op gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Vanuit psychologisch perspectief gezien komt het iedere persoon ten goede als men zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving kan verblijven. De plek waar iemand zich het meest veilig en op zijn gemak voelt, en waar iemand de steun en begeleiding krijgt van de personen die het dichtst bij hem/haar staan. Psychologiepraktijk Vief wil graag de psychologische behandeling bieden, zodat mensen zich (geestelijk) zo vitaal mogelijk voelen, ondanks de klachten waar ze bij het ouder worden last van kunnen krijgen. Het doel hierbij is dat zowel de persoon zelf als hun mantelzorger(s) zo lang mogelijk thuis en bij elkaar kunnen zijn, waar ze samen het leven kunnen leiden dat voor hen de moeite waard is.