Behandeling

Psychologiepraktijk Vief biedt u zo nodig een eerste vrijblijvend gesprek aan (20-30 minuten), om u te voorzien van informatie rondom behandeling en praktische zaken zoals de kosten en vergoeding van de zorgverzekeraar. Ook is dit gesprek bedoeld om nader kennis te maken, zodat u kunt ervaren of u zich op uw gemak voelt. Als u na dit gesprek ervoor kiest om het contact voort te zetten, zal er een intake afgenomen worden.

In deze intake zullen de klachten verder uitgevraagd en verhelderd zullen worden. Aan het einde van de intake bepalen we samen hoe de verdere behandeling eruit kan gaan zien wat het doel gaat zijn. Het afnemen van vragenlijsten kan een onderdeel van het intakeproces zijn.

De behandeling bestaat vervolgens uit het aanleren van vaardigheden tot het ontwikkelen van meer psychologische flexibiliteit, ondanks de klachten die iemand heeft. Dit betekent dat de klachten niet altijd volledig weggenomen kunnen worden (dit hoort deels ook bij het leven), maar dat wel aangeleerd kan worden om er zodanig mee om te gaan, dat men er minder last van ervaart. Dit biedt vervolgens weer ruimte om het leven te kunnen leiden naar de waarden die men heeft.

Tijdens de behandeling zal Cognitieve Gedragstherapie of Acceptance en Commitment Therapie (ACT) ingezet worden, afhankelijk van wat het beste bij u als cliƫnt aan sluit. Ook EMDR kan een onderdeel van de behandeling zijn, bijv. bij doorgemaakt trauma of angstklachten. Daarnaast zal er altijd een stukje psycho-educatie gegeven worden (uitleg over ziektebeeld), aan de hand waarvan meer inzicht in de klachten ontstaat, wat daarmee handvatten voor behandeling kan geven.